(placeholder)

in liquidatie

(placeholder)

Activiteiten van 2010


Gedurende meer dan 25 jaar hebben we heel wat sprekers gehad bij de AVE, externe mensen maar ook eigen leden.

Hieronder een lijst van de lezingen van 2010. Van de lezingen is een korte inhoud gegeven, soms gevolgd door een (eigen) woordje over de spreker.

1 december 2010: Tineke Boogaarts over "Rode Draad in je leven, bekeken via de Noord- en Zuidknoop"

Als er een kindje geboren wordt dan wensen we het nieuwe leven alle geluk van de wereld toe en we hopen dat het voor tegenslag behoed zal worden. Is dit reëel? Als we naar ons eigen leven kijken en naar dat van anderen dan zien we toch vrijwel altijd dat het leven niet altijd over rozen gaat en belangrijker, dat we gesterkt uit de strijd komen als het ons een periode wat tegen heeft gezeten. Is dat soms ook geluk? In mijn ogen wel en ik ben dan ook al jaren bezig om met de horoscoop in de hand juist die hoogtes en diepe dalen te bekijken en in een consultgesprek de waarde daarvan te laten inzien. Daar is vrijwel altijd (h)erkenning. De beide Maansknopen, Noord en Zuidknoop, geven bij zo'n gesprek veel houvast en hiermee kan de rode draad van het leven geduid worden en komt er bewustwording van de richting in het leven en de periodes van eventuele tegenslag. Maar ook de reden daarvan en hoe je er anders naar kunt kijken. Meestal spelen daar het trekken van het ego en de roep van de ziel een belangrijke rol en de rest van de horoscoop geeft daar dan weer handvatten voor om te zien welke gereedschap iemand heeft meegekregen. Boeiend, steeds weer, en een eer om als astroloog steeds een stukje in een leven te mogen meelopen en iemand weer een stapje verder te laten gaan in de evolutie van het zelf.


Over Tineke Boogaarts, geboren 7-9-1949, 17:49 te Rotterdam. Een verleden als kleuterleidster, (ortho)pedagoge en voetreflexologe is al een aanduider dat de nieuwsgierigheid naar de psyche van de mens in zijn voortgaande leven een trigger was voor vele studies en beroepen. (met een Noordknoop in 2 mag ze al haar talenten ontwikkelen in dit leven) De astrologie kwam in de negentiger jaren van de vorige eeuw bij haar binnen en is tot op de dag van vandaag nog steeds iets waar ze iedere dag mee opstaat en nooit is uitgeleerd. Astrologie is een van de instrumenten waarmee ze met mensen werkt, maar andere tools worden ook ingezet, net naar gelang die mens aangeeft behoefte te hebben. Tineke is ook de ontwerpster van de AstroParty, een spel dat de brug slaat tussen de popastrologie en de professionele astrologie. Zij heeft zich ten doel gesteld de professionele astrologie te promoten en te verspreiden. Voor meer informatie zie de websites: www.noordknoop.nl en www.astroparty.nl


3 november 2010: Zus Luyckx over "Plaats en symboliek van de nieuwe planeten in ons Astrologische denken"

We worden de laatste twee decennia overspoeld met nieuwe hemellichamen. Onze vrienden de astronomen ontdekken er lustig op los. Centauren, dwergplaneten, plutino's, solar system bodies,... Van in de Kuipergordel tot in de Oortwolk, we kunnen het nu allemaal zien. En of het heelal nu eindig is of niet, het lijkt er op dat het einde nog niet in zicht is. Maar wat moeten wij Astrologen met al dat heel-geweld aanvangen? Als we al die brokken en bollen een plaats moeten geven in de radix bestaat het gevaar dan niet dat we door de bomen het bos niet meer zien? In deze lezing wil ik mijn visie hieromtrent met jullie delen.


Biografie: Zus Luyckx rekent zichzelf bij het kleine groepje van voorspellende astrologen. Zij heeft de Astrologie voldoende bestudeerd en heeft aldus ervaren dat de dingen voorbestemd zijn. En als ze voorbestemd zijn kan je ze ook voorspellen. "Keep it simpel" en "Eenvoud siert" zijn twee van haar levensmotto's. In haar jonge jaren studeerde Zus scheikunde en in haar iets minder jonge jaren haalde zij in avondonderwijs een diploma boekhouden. Het begon voor haar maar echt toen ze in 1993 de Astrologie ontdekte. Haar stokpaardje zijn de dwads. De dwads laten haar toe om zeer concrete en praktisch bruikbare uitspraken te doen. Sind kort is Zus penningmeester in het bestuur van het ASAS.


6 oktober 2010: Hans Planje over "De Dans van Venus en Mars"

Venus en Mars zijn wellicht de meest tot de verbeelding sprekende planeten. In vele opzichten zijn ze tegenpolen. Ze zijn als het yin en yang, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Samen vormen zij een eenheid. We kunnen dit overal terugvinden en bekijken vanuit de astronomie, vanuit hun symbolen, hun heerschappijen, vanuit de elementenleer, de mythologie, de psychologie en zelfs vanuit de chemie, fysica en (kwantum)mechanica. Het patroon van hun ontmoetingen is als een wilde dans door de dierenriem, waarbij dan weer Mars, dan weer Venus de leiding heeft. In dit patroon zien we dit jaar een langdurige conjunctie die eind juli is begonnen en doorloopt tot half oktober. Vanavond wil ik een aantal  danspassen  van dit tweetal nader onder de loep nemen.


Over Hans Planje:  Ik ben begonnen in het jongerenwerk en het onderwijs als leraar Nederlands en Duits, maar in middels ruim 25 jaar zelfstandig praktiserend astroloog. In de 80-er jaren volgde ik een psycho therapie opleiding en later een coaching opleiding. In de loop der jaren combineerde ik psycho drama, coaching en astro logie tot werk vormen die uitermate geschikt zijn voor het didactisch en therapeutisch begeleiden en coachen van mensen en organisaties in veranderingsprocessen. Enkele jaren geleden heb ik een training familie opstellingen gevolgd en ook deze methodiek laat zich uitstekend met astrologie combineren (o.a. horoscoopopstellingen). In het coachen van mensen en organisaties ben ik altijd weer gefascineerd, hoe astrologie als universele taal op de achter grond het mogelijk maakt, ontwikkelingen en processen uiterst helder en doelmatig te onder steunen en conflict- en stress situaties uit te werken.  


8 september 2010: Dré Aukes over "Schatgraven in de Huizen v/d Horoscoop"

In "Schatgraven in de huizen" komt de essentie van de huizen op psychologisch en spiritueel niveau aan de orde. Tevens tracht ik minder bekende of onbekende technieken rond de huizen voor het voetlicht te brengen. Huizen hebben meer diepte dan de doorsnee astroloog in zijn duidingen gebruikt. Als laatste onderdeel komt mijn hypothese in hoeverre de huizen zicht kunnen geven op de wisseling van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk.


Over Dré Aukes: Vanuit de tachtiger jaren astroloog en astrologiedocent. Ontwikkelde diverse hulptechnieken en lesboeken voor astrologiecursisten en heeft sinds 1998 een beroepsopleiding tot praktijkvoerend astroloog. Schreef onder anderen "Nieuw Zicht op Huiscuspen", het boek "Taal en Teken" over duidingvaardigheid en recent "Astrologische hulptechnieken". Dré  is daarnaast hoofdredacteur van AstroFocus, het lijfblad van de AVN.


5 mei 2010: Paul Dijkstra over "Solaarhoroscoop"

De solaar of zonnehoroscoop is een jaarhoroscoop die slechts 1 jaar geldig is en wordt "geboren" meestal op de verjaardag van de betreffende persoon (soms ook al op de avond tevoren!). Het is wel belangrijk om te beschikken over een zo nauwkeurig mogelijk geboortetijdstip daar het van groot belang is de VERBLIJFPLAATS van de persoon te weten op moment dat de Zon weer terugkomt op zijn jaarlijkse reis door de zodiak! De berekening gaat dus uit van de verblijfplaats op dat moment (let op! in GMT); tijdens de spreekbeurt zal ondergetekende aan de hand van enkele voorbeeldhoroscopen van enkele aanwezigen laten zien hoe het principe werkt: er zijn verschillende methodes die worden gebruikt: o a het vergelijken van de radix-asc met de solaar-asc, solaar-MC met radix-MC enz; heel belangrijk is uiteraard waar de Zon staat in die jaarhoroscoop (welk huis?). De zon zal zijn jaarreis maken via de cuspen, planeten en andere belangrijke punten in die jaarhoroscoop; zodoende kunnen we spreken van een Bewustzijnservaring in 1 jaar tijd! We doen dus nieuw bewustzijn op tussen onze twee verjaardagen in! Minder bekend is dat ook de cuspen in 1 jaar vooruit gaan in die horoscoop, dus bv Asc start op 17 graden Boogschutter en het eerste huis eindigt in 22 graden Steenbok, dan heeft de Asc 35 graden nodig in dat jaar om zich te "manifesteren"; dit betekent dat bepaalde situaties (huizen) ons ook bewust kunnen maken van bepaalde mogelijkheden in onszelf!


7 april 2010: Kunnie Gras over "Pluto transit Steenbok/Zwarte Diamant"

Napoleon, de Franse revolutie, de graaicultuur en het collectief bewustzijn. In deze lezing heeft Kunnie de samenhang van de omloop van Pluto, Neptunus en Uranus belicht aan de hand van politieke, religieuze en sociale aardverschuivingen en welke impact dit heeft op ons individueel bewustzijn. Aan de hand van de posities van Pluto, Uranus en Neptunus in onze persoonlijke horoscoop ons eigen aandeel kunnen ontdekken en ons steentje kunnen bijdragen om het veranderend collectief bewustzijn naar een hoger plan te brengen.


3 maart 2010: Waling Hieminga over "Woorden, letters en namen" en tevens Ledenvergadering

Alle letters in het alfabet hebben een eigen 'karakter' wat herkenbaar is in het soort woorden die ermee beginnen. Verder kun je in het alfabet het proces van incarnatie en terugkeer naar het goddelijke herkennen. Wanneer je de letters kent, kun je ook naar namen kijken en 'de sfeer ervan proeven', maar (voor)namen hebben natuurlijk ook een betekenis vanuit hun historische achtergrond. Hiermee gaan we een beetje spelen. Soms zelfs vind je in de horoscoop iets terug van de betekenis van iemands naam.


3 februari 2010: Marianne Cox over "De rol van Neptunus"

Over de werking van Neptunus als planeet is al eerder gesproken, dus dat is vanavond niet zo aan de orde. Het gaat meer over zijn uitwerking. De rol van Neptunus zou je vooral verwachten te herkennen in de horoscopen van filmactrices, maar toen Marianne daarnaar zocht viel dat tegen. Uiteindelijk kwam ze uit bij Jung en Freud, collega's van elkaar maar toch heel verschillend. Beiden hebben nogal wat aspecten met Neptunus. Marianne heeft hun biografieen bestudeerd en opmerkelijke overeenkomsten gevonden, oa. in hun jeugd. Ze gaat over beiden vertellen en ons laten zien hoe Neptunus herkenbaar is in hun leven.


6 januari 2010: Augusta v.d. Werf over "Zintuigen in de horoscoop"

Denkend aan zintuigen komen wij niet verder dan de ons bekende vijf, maar in de Antroposofie worden 12 zintuigen besproken die prachtig overeenkomen met de 12 dierenriemtekens. Dat kan veel betekenen voor de bewustwording van ons menszijn. Er zijn 4 fysieke zintuigen die ons met ons lichaam verbinden, 4 zielezintuigen die ons verbinden met de wereld om ons heen en 4 geestelijke of sociale zintuigen die ons verbinden met onze medemens en samenlevingsverbanden. Augusta is altijd op zoek naar de metafysica der dingen en dieper besef van de aangereikte begrippen om tot meer inzicht in het wezen van de mens te komen en ze gaat hier vanavond op in.