(placeholder)

in liquidatie

(placeholder)

Activiteiten van 2011


Gedurende meer dan 25 jaar hebben we heel wat sprekers gehad bij de AVE, externe mensen maar ook eigen leden.

Hieronder een lijst van de lezingen van 2011. Van de lezingen is een korte inhoud gegeven, soms gevolgd door een (eigen) woordje over de spreker.

Woensdag 7 dec 2011: Kathleen Croese over "Vind het thema van je horoscoop oftewel van je leven"

Vanavond gaat Kathleen ons uitleggen hoe je op een snelle manier de diepte van een horoscoop in kunt gaan om snel het levensthema te ontdekken waar het uiteindelijk om gaat. Kathleen heeft een praktijk waarin ze mensen op een holistische manier benadert. Door een combinatie van behandelwijzen met o.a. astrologie, bioresonantie en quantum touch wordt gezocht naar de oorzaak van verstoring in lichaam en geest. Kathleen heeft al vaker voor de AVE gesproken.


Woensdag 2 nov 2011: René Jelsma over "Back to the basics/kennis van de dierenriemtekens"

Uranus loopt alweer een tijdje door het teken Ram. Na zijn zevenjarige winterslaap in Vissen is het tijd voor de astrologie en de astrologen om weer op te staan. Om dat te vergemakkelijken gaan we terug naar de basis, naar waar het allemaal om draait : TEKENKENNIS. Die gaan we niet bijspijkeren door ze stuk voor stuk te behandelen. We gaan modern interactief aan de slag. Van de deelnemers wordt dus een actieve houding verwacht. Aan bod komen aswerking, cycli, kruizen en inconjuncties van tekens. En we gaan het hebben over beroepen, insecten en andere dieren, burengerucht en de "klierenriem". De uurhoek van deze avond belooft veel, "is spetterend" zo zegt René.


Woensdag 5 okt 2011: Monique Leurink over "Spirituele Astrologie: het openen van je innerlijke universum, voor iedereen een individuele weg

De Nieuwe Tijd betekent voor ons een verschuiving in bewustzijn en naar je innerlijke ruimte. Een dimensie in onszelf die in de Nieuwe Tijd tot openbaring zal worden gebracht. De Zwarte Maan zone vormt de poort naar die innerlijke ruimte, dat is het belangrijkste stukje dierenriem in je horoscoop. Het openen van deze scheppingspoort vergt inzicht in wie je in essentie bent.


Monique Leurink is oprichtster en bestuurster van en docente aan de Luna Negra, een opleidingsinstituut voor spirituele astrologie, gevestigd in Nederland en Frankrijk waar ze al velen tot spiritueel astroloog heeft opgeleid.


Woensdag 7 sept 2011: Dick van de Mark over "Duiden van een horoscoop door het stellen van de juiste vragen"

Vaak betekent een consult dat een deskundige veel vertelt maar het kan boeiend zijn om de gang van zaken om te keren. De client heeft het antwoord al en hoe kunnen we hem de juiste vragen stellen? Deze avond gaan we aan de hand van een aantal voorbeeldhoroscopen met elkaar het proces van duiding aan door vragen te formuleren die leiden tot een beter inzicht in de mythen die we elke dag manifesteren. Een avond voor iedereen die er van houdt de tocht naar de essentie van de radix af te leggen. Een avond met praktijk en theorie.


Dick van der Mark heeft een praktijk voor astrologie en psychic reading, hij is mede-oprichter van Odhiris, School voor Astrologie, Spiritualiteit en Bewustzijn, hij verzorgt cursussen en workshops, en hij is voorzitter van de Astrologische Associatie. Verder is hij een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland. Zijn specialisaties zijn de spirituele punten en het familiekarma in de horoscoop. Daarnaast is in de afgelopen jaren de focus komen te liggen op de essentie van Man- en Vrouw-zijn.


zaterdag 14 mei 2011:  30 jarig jubileumfeest

Raadpleeg pagina 'leden' voor een verslag en foto's. Het feest was geweldig.4 mei 2011: Trees Brouwers over "Werking van de ware secundaire cuspen"

In deze lezing wil ik verslag doen van het onderzoek dat ik de afgelopen jaren heb gedaan naar de werking van wat ik ben gaan noemen:  de ware secundaire cuspen . Dat zijn cuspen die met dezelfde tijdsleutel (een-dag-is-een-jaar) worden vooruitgeschoven als de secundaire planeten. Hiermee werd vroeger al gewerkt door C.Gorter die de standen van de secundaire uitgangen beschouwde als de aanduiders voor de dag waarop een bepaald aspect zich voltrekt, een uitgangspunt dat door mijn onderzoek wordt bevestigd, zoals ik met heel veel voorbeelden zal aantonen.


Threes Brouwers heeft zich gespecialiseerd in de psychologische astrologie en werkt als erkend astrologe in  's-Hertogenbosch sinds 1985. Zij beheert en geeft les aan opleidingsinstituut NEKYA, (beroeps)opleiding voor psychologische astrologie en Jungiaanse psychologie. Ze heeft een opleiding gevolgd bij Karen Hamaker en later afgestudeerd bij stichting Ascella. Ze is als professioneel astrologe bezig sinds 1985 en geef sindsdien ook les in de psychologische astrologie.


6 apr 2011: Carla Kerklaan over "Sturen of steunen"

Als ouders kun je duidelijke wensen hebben en menen het beste met je kind voor te hebben. Maar wat is dan dat beste? De richting die de natuurlijke ontwikkeling van het kind volgt is al gegeven en hierin kun je als ouders slechts volgen. De horoscoop biedt een uitstekend middel om te zien hoe je als ouders kunt afstemmen op de ontwikkeling die het kind zal doormaken. Hoe je kunt steunen en enigszins kunt bijsturen maar de weg niet kunt verleggen. Hiervoor kijken we met name naar de Zuidermaansknoop en de zone van Priapus omdat deze de grondslag weergeven waarop zich gewoontepatronen vormen en het kind zijn persoonlijkheid bouwt. In de lezing wordt deze ontwikkelingsweg in diverse horoscopen toegelicht en wordt bekeken welke specifieke zorg elk uniek kind in zijn ontwikkeling kan steunen.


Carla Kerklaan werkt vanuit haar praktijk Kernwerk-astro waarin zij horoscopen duidt, coaching en loopbaanbegeleiding biedt en verdiepingsworkshops over astrologische thema s geeft. Carla is afkomstig uit de onderwijsbegeleiding waar zij kinderen met leer en gedragsproblemen heeft onderzocht en ouders en leerkrachten adviseerde. Zij heeft twee boeken over spirituele astrologie geschreven. Zie www.kernwerk-astro.nl


2 mrt 2011: Ledenvergadering en lezing door Huub van de Graaf over "Uiterlijke kenmerken van de tekens"

De lezing behandelt de herkenbare uiterlijkheden en gedragskenmerken van de tekens. Je kan dan zien welke teken invloeden er in iemand te vinden zijn op basis van deze uiterlijke kenmerken.


Huub van de Graaf is zijn astrologische studie begonnen in 1972. In 1976 is hij begonnen met cursussen te organiseren in het hele land, vrij snel daarna is hij begonnen met persoonlijke consulten en dat doet hij nu nog steeds. Zijn geboortegegevens zijn 16-1-1937 19.04 klok te Delft: ASCENDANT LEEUW ZON IN STEENBOK MAAN IN VISSEN.


2 feb 2011: Han van Straaten over "De pijn van Cheiron als de sleutel tot wedergeboorte"

Cheiron is een mysterieuze factor in de horoscoop. Geen echte planeet, pas in 1977 ontdekt, maar in toenemende mate als onmisbaar gezien in de astrologie. Cheiron staat als vrijwel geen andere horoscoopfactor voor pijn. Diepe onbewuste pijn zelfs. Wij zijn als mensen pijnvermijdende wezens. Dat is nodig en verstandig als lichaam of geest bedreigd worden. Maar als de persoonlijkheidsstructuur wordt bedreigd, activeren we dezelfde verdedigingsmechanismen. Dit houdt ons af van verdieping, levenslust en bevrijding. In deze grote overgangstijd van de mensheid (de harde confrontaties van de buitenplaneten tussen 2008-2015) is het meer dan ooit nodig dat we oude structuren (lager niveau van Saturnus) loslaten om onze authenticiteit (Uranus) te omarmen. Hiervoor dienen we verantwoordelijkheid te nemen (hoger niveau van Saturnus), om via diepe transformatie (Pluto) tot echtheid en vrijheid (Uranus) te komen. Cheiron is de sleutel bij dit innerlijke alchemistische proces. We dienen pijnmeesters te worden.


Han van Straaten adviseert sinds 1998 als astroloog-econoom en talentencoach particulieren en bedrijven bij hun bewustzijnsproces via consulten, studiedagen en lezingen. Ook geeft hij coaching en begeleiding in de zakelijke en particuliere markt. Hij geeft een maandelijkse astrologische e-mail-nieuwsbrief uit en is mede-auteur van het boek 'Welkom in 2012'. Als bestuurslid van The International Society of Business Astrologers (ISBA; zie www.businessastrologers.com) spreekt hij op internationale congressen. Hij is trainer bij de opleiding tot talentencoach en werkt zelf met het Talentenspel. Voor meer info zie www.astro-econoom.nl , www.business-astrology.nl en www.talentenspel.nl


5 jan 2011: Erik van Slooten over "Maanfase-psychologie": Een typering op grond der maanfase op de geboortedag

Dr. Ir. Jacob van Slooten, de vader van Erik en Ren , publiceerde in 1950 samen met de astrologe Else Parker een boek met bovenstaande titel. Erik, een bekend astroloog in het Duitse taalgebied die al vaker voor de AVE sprak, heeft in 2010 dit boek bewerkt, geactualiseerd en vertaald in het Duits. Het zal in het voorjaar bij uitgeverij Chiron in Tübingen verschijnen. Omdat de talloze voorbeelden van de 60 jaar geleden bekende persoonlijkheden van wie Jacob van Slooten in zijn boek de maanfase besprak, nu grotendeels zijn verouderd, brengt Erik in het nieuwe boek nieuwe voorbeelden van nu bekende mensen. AVE krijgt op 5 januari de primeur!

We zullen de avond beginnen met de berekening der maanfasen der aanwezigen, zodat deze sterker bij het gebodene betrokken worden en tijdens de lezing hun feedback kunnen geven. Ren  zal de avond inleiden met een schildering van de markante persoonlijkheid van Jacob van Slooten.