(placeholder)

in liquidatie

(placeholder)

Activiteiten van 2012


Gedurende meer dan 25 jaar hebben we heel wat sprekers gehad bij de AVE, externe mensen maar ook eigen leden.

Hieronder een lijst van de lezingen van 2012. Van de lezingen is een korte inhoud gegeven, soms gevolgd door een (eigen) woordje over de spreker.

6 dec 2012: Bastiaan van Wingerden met "De kosmische planeten en spirituele punten in de horoscoop"

De lezing gaat over het systeem van Carteret, de kosmische planeten, de spirituele punten en de opheffing van de dualiteit. Nu, aan het begin van het Waterman tijdperk, is de kosmische wet van 7 verdubbeld. Het klassieke Ptolemeïsche model van 5 planeten en de Zon en de Maan krijgt een kosmische tegenhanger van 5 kosmische planeten en 2 spirituele punten, de zwarte Maan en de zwarte Zon. Alle met het blote oog waarneembare planeten krijgen een planetaire tegenhanger die niet met het blote oog waarneembaar zijn. Uranus hoort bij Saturnus, Neptunus bij Jupiter, Pluto bij Mars, Persephonee bij Venus en Vulcanus bij Mercurius, de zwarte Maan bij de Zon en de zwarte Zon bij de Maan. De 7 waarneembare hemellichamen zijn de energieën van je ego en de 7 kosmische lichten is de kosmische bedoeling van het leven.

Ik heb hierover drie boeken geschreven, over Pluto, de zwarte Maan en de noordelijke maansknoop en een syllabus over Persephonee, Vulcanus en de zwarte Zon. Tijdens de lezing zijn de boeken te koop voor  € 30 per stuk en de syllabus voor  € 15. Voor de pauze gaat het over Pluto, Persephonee en Vulcanus in de huizen. Daarna over de zwarte Maan en de zwarte Zon in de huizen.

Bastiaan van Wingerden is geboren op 31-7-1955. Bij mij staat Vulcanus in het 11e huis met wat akelige vierkanten erop, dus ik heb nogal op mijn kop gekregen van de maatschappij. Persephonee staat in het 6e huis conjunct de zwarte maan, dus er is een intuïtieve drang om de structuren van het leven te doorzien en niet alleen dat, maar ook nog om dat aan het grote publiek uit te dragen. Pluto staat bij mij in het 2e huis, dus het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om werkelijk uit de verf te komen. De zwarte Zon staat in het 12e huis, dus ik heb altijd een juist oordeel gehad over wat men vertelt over mystiek en altruïsme, hoewel ik er ook vaak ingestonken ben. Mijn zwarte Maan staat in het 5e huis conjunct de noordelijke Maansknoop, dus het enige wat erop zit is creëren, creëren en nog eens creëren. Ook staat mijn Maan conjunct de zwarte Maan, waardoor ik heldervoelend ben geworden nadat ik mijn vrouwen probleem had opgelost. Dit helpt mij in het bijzonder bij het geven van regressiesessies.


7 nov 2012: Zilla Kooy met "Astrologie en Dromen"

In mijn werk combineer ik de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan in diverse opleidingen: onder andere psychologie van Jung bij stichting Odrerir, astrologie bij stichting Achernar, en de opleiding voor droomwerk bij Strephon Kaplan Williams. Mijn aandacht is vooral gericht op het onderzoeken wie je werkelijk bent en hoe je meer in overeenstemming met jezelf kunt leven. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar wat je droom laat zien en wat je daarin hebt ervaren. Het boeit me elke keer weer dat je in een droom met bekende en onbekende aspecten van jezelf en van het leven in aanraking kan komen. En dan blijkt dat de horoscoop bij de droomervaringen aansluit. De droom laat een andere manier zien waarop een astrologische factor zich kan uiten. In deze lezing wil ik de relatie tussen droom en horoscoop belichten en laten zien dat ze elkaar ook kunnen aanvullen.


Zilla Kooij (1959) heeft vanaf 1990 een eigen praktijk, die in 1994 met haar mee is verhuisd naar Culemborg. In deze praktijk werkte ze eerst alleen met individuele astrologische consulten, later is dat uitgebreid met andere facetten en vaardigheden die via vele opleidingen aan bod zijn gekomen. Ze geeft sinds 2001 consulten en cursussen droomwerk en begeleid groepen droomwerkers door het hele land.


3 okt 2012: Atie Kaper met "Neptunus: de schijnbare realiteit in onze samenleving"

De wondere wereld van droom en schijn: werkelijkheid of onwerkelijkheid. Welke Neptuniaanse invloeden glijden onze wereld binnen die we onbewust oppakken? Welke persoonlijke rol hebben wij in deze ogenschijnlijk collectieve patronen? Wat is de invloed van het twaalfde huis daarbij. We kijken naar de sferen die Neptunus ons laat zien op allerlei vlakken, zowel politiek, zakelijk als persoonlijk.


Atie Kaper heeft al ruim twintig jaar een psychologische astrologie praktijk. Zij heeft de vierjarige beroepsopleiding astrologie bij Achenar en de driejarige opleiding Jungiaanse psychologie bij Odrerir gedaan. Ze heeft de docentenopleiding Raja Yoga gedaan en heeft ruim tien jaar ervaring met dansexpressie en lichaamswerk. Haar specialiteiten zijn: psychologische duiding, familiepatronen, ouder/kind- relaties en ongeaspecteerde planeten en Yod's.


5 sept 2012: Oscar Hofman met "Maanhuizen en vaste sterren in de klassieke astrologie"

In deze lezing zal Oscar Hofman laten zien hoe de Maanhuizen in de duiding van de horoscoop kunnen worden gebruikt. De Maanhuizen of beter gezegd de sterrenhuizen, geven het kernverhaal, de kernmythe in een leven aan. Ze zijn daarom ook sterk verbonden met de vaste sterren, waarvoor gelukkig langzamerhand weer meer belangstelling komt. Het niveau van de vaste sterren en de Maanhuizen is uitermate belangrijk, je ziet zo veel meer als je ze bij de duiding betrekt. Een goed begrip van het oude astrologische sferenmodel en het fundamentele onderscheid tussen tekens en sterrenbeelden is daarbij essentieel. Dit werpt ook een helder licht werpt op de aard van de precessiebeweging en de grote tijdcycli.


Oscar Hofman geeft leiding aan de internationale vakschool voor klassieke astrologie die in meer dan 15 landen in 4 talen een compleet studieprogramma in de klassieke astrologie aanbiedt. Oscar heeft een praktijk met klanten over de hele wereld (uurhoekastrologie, medische astrologie, geboortehoroscopen) en is redacteur van het Nederlandstalige vakblad Anima Astrologiae. Hij schreef het boek 'Klassieke medische astrologie' dat in het Frans, Duits, Russisch en Engels werd vertaald. Oscar wordt gezien als een van de pioniers in de reconstructie van de klassieke medische astrologie. Hij is vaste columnist van het Duitse vakblad Astrologie Heute en geeft regelmatig workshops en lezingen in binnen- en buitenland.


2 mei 2012: Kunnie Gras over "Nieuws onder de zon"

De solaarhoroscoop een progressietechniek die naar mijn idee in de actualiteitsanalyse nog steeds te weinig eer aan gedaan wordt. Vaak blijft het bij een oppervlakkige thematische duiding over waar de ascendant in welk huis en teken valt en waar de zon in welk huis staat voor het komende jaar. Toch is er meer onder de zon. De zonnepositie geeft niet alleen een uitvergroting van de betreffende levensgebieden voor het komende jaar, maar laat een nauwe samenhang zien met betekenisvolle transits die op hun beurt weer een afwikkeling van bepaalde levensthema's laten zien en welke ontwikkelingen ons weer te wachten staan. Ons leven ontvouwt zich via het zonnebewustzijn, wie ben ik, wie wil ik zijn, wie ben ik als ik diegene ben die ik ben? De Zon, onze natuurlijke bron om uit te putten in de weg naar ons ware zelf. Kunnie gebruikte tijdens deze lezing 3 horoscopen van bezoekende leden van de A.V.E.


4 april 2012: Johan Ligteneigen over "Voorspellende astrologie modern en klassiek"

De wens om te kunnen voorspellen is zo oud als de astrologie en er zijn vele systemen voor waarvan er een met name zal worden behandeld, waarmee een bekende Nederlandse astroloog 40 jaar succesvol heeft gewerkt. Ook van de uurhoekastrologie zullen een aantal voorbeelden uit de eigen praktijk worden getoond. Welk systeem ook wordt gebruikt, het is belangrijk om een consistente manier van werken te ontwikkelen. Dit zal duidelijk worden uitgelegd aan de hand van vele voorbeelden van horoscooptekeningen en andere details.


7 maart 2012: Huub van de Graaf over Astrologisch Numerologie (tevens Ledenvergadering)

Na de ledenvergadering heeft Huub een verhaal gehouden over de praktijk van de numerologie. Het is gebaseerd op het teken en het daggetal. Het is een spelen met tekens en planeten en daarom zeer leerzaam. Waarbij 1= Zon, 2=Maan, 3=Jupiter, 4=Uranus, 5=Mercurius, 6=Venus, 7=Neptunus, 8=Saturnus, 9=Mars, 10=Pluto. De mensen in de zaal konden een datum noemen en die vervolgens bespreken.


1 februari 2012: Waling Hieminga over "Astrologie en Religie"

Over dit onderwerp heeft Waling eerder gesproken toen Pluto net in Boogschutter kwam. Al het gedoe over misbruik in de kerk, de commissie Deetman e.d. bracht hem op het idee om dit nog eens van stal te halen. Allereerst is er in gegaan op het verschil tussen godsdienst en religie, en vervolgens de ideeen over welke rol de planeten hierin spelen. De rol van Jupiter is uitgebreid aan bod gekomen, want die heeft naast vele goede kanten ook zijn valkuilen, gevolgd door Saturnus tot en met Pluto. Waling heeft gestreefd naar een kritische maar respectvolle kijk op zaken zonder iemand te willen overtuigen.


4 januari 2012: Sonja van Slooten over "Medische Astrologie"

Klassieke medische uurhoekastrologie is een zeer oude geneeskundige techniek, ontwikkeld door Hippokrates (5e eeuw voor Chr) gebaseerd op de theorie van de vier elementen en lichaamssappen (Humores). In deze leer betekent een ziekte een verstoring van het evenwicht der humores. Met een uurhoek kan de medische astroloog de oorzaak van de verstoring der humores bepalen en een passende therapie voorschrijven. Ook kan vastgesteld worden of een bepaalde behandeling zinvol is. Hippokrates zei: "niemand zou zich tot een arts moeten wenden die geen astroloog is". Sonja is o.a. Homeopaat en Medische Astroloog, de vrouw van Erik van Slooten (astroloog en heeft ook al diverse lezingen bij onze vereniging gehouden).