(placeholder)

in liquidatie

(placeholder)

Activiteiten van 2014


Gedurende meer dan 30 jaar hebben we heel wat sprekers gehad bij de AVE, externe mensen maar ook eigen leden.

Hieronder een lijst van de lezingen van 2014. Van de lezingen is een korte inhoud gegeven, soms gevolgd door een (eigen) woordje over de spreker.

Woensdag 5 november 2014 - Lex van der Velden met "Een nieuwe kijk op de Zon in de horoscoop"

Gedurende mijn 30-jarige ervaring ben ik anders naar de positie van de Zon gaan kijken in een horoscoop, namelijk niet als onze krachtplek, maar juist het omgekeerde, als een moeilijke plek. De plek die in het kader van onze evolutie het het meest nodig heeft dat er nieuw licht op komt en wel het krachtigste licht van bewustwording de Zon. Wanneer je bij de duiding van de maanknopen op deze wijze naar de Zon kijkt, krijg je een doorkijk in de hele horoscoop. Je gaat een horoscoop begrijpen. Op deze wijze wordt het een stuk makkelijker om horoscopen te doorgronden.


Lex is een zeer gewaardeerd astroloog en lid van onze vereniging en wil dit graag aan de hand van een aantal voorbeeldhoroscopen aantonen en met ons zijn ruime praktijkervaringen delen.


Woensdag 1 oktober 2014 - Oscar Hofman met "Astrologie van de liefde"

In de astrologische consult praktijk nemen vragen over liefde en relaties een belangrijke plaats in, naast thema's als werk en gezondheid. In deze lezing over de astrologie van de liefde zullen aan de orde komen:

- De vier temperamenten en hun (on)verenigbaarheid

- De rol van het zevende huis

- Ideaalbeelden van man en vrouw in de horoscoop

- De optimale partnerkeuze

     - De duiding van het Arabische Punt van het huwelijk.

     

Oscar Hofman (februari 1962) is de oprichter van de Internationale Vakschool voor Klassieke Astrologie die een compleet opleidingsprogramma aanbiedt in vijf talen en studenten heeft in inmiddels meer dan 25 landen. Oscar heeft daarnaast een astrologische praktijk met klanten uit de hele wereld en hij beoefent naast de klassieke geboorteastrologie ook de klassieke uurhoekastrologie, electie-astrologie en de mundane astrologie. Hij is verder een bekende pionier in de medische astrologie, zijn boek over dit onderwerp werd in vier talen vertaald. Afgelopen jaren verschenen van zijn hand de boeken  Practicum , uurhoek- en medische astrologie en Vaste sterren in de horoscoop over de duiding van de mythologie van de vaste sterren dat ook in het Engels, Duits, Frans en Russisch is verschenen. Hij is te bereiken via oshofman@xs4all.nl , 0183-649405, website: www.pegasus-advies.com


Woensdag 3 september 2014 - Threes Brouwers met  relatie tussen de elementen en psychische problematiek

De laatste tijd heb ik in mijn praktijk veel te maken gehad met psychische problematiek. Een aantal cli nten kampte met regelmatig terugkerende psychoses. Hoewel het om te weinig voorbeelden gaat om van een echt onderzoek te spreken, is het me opgevallen dat in de horoscopen die ik bestudeerde, meestal sprake was van een heel sterk of anderszins geaccentueerd inferieur element. In het gesprek bleek dan inderdaad altijd dat het voor deze persoon superieure element (voor mij aangegeven door de zon) niet was ontwikkeld en dat men trachtte zich staande te houden met behulp van het inferieure element. Dat dit echter niet lukt zonder ernstige psychische schade wordt goed duidelijk gemaakt in de Jungiaanse psychologie. Jung ziet de elementen als functies en hij beweert dat we de superieure functie nodig hebben om een sterk bewustzijn op te bouwen, waarna we door de tegenreacties van onze inferieure functie niet meer helemaal onderuit kunnen worden gehaald. Deze inzichten wil ik graag met het publiek delen.


Threes Brouwers is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw opgeleid bij Karen Hamaker en later afgestudeerd bij stichting Ascella. Ik werk als professioneel astrologe sinds 1985 en geef sindsdien ook les in de psychologische astrologie. Aanvankelijk vooral aan de volksuniversiteit in  's-Hertogenbosch. Van daaruit ontstond als vanzelf mijn eigen school, de STA (school voor toegepaste astrologie) in  's-Hertogenbosch, sinds kort omgedoopt tot de vijfjarige opleiding Nekya. Nekya bevat tegenwoordig, naast de astrologische praktijk, twee opleidingstakken. Behalve de lessen in de psychologische astrologie, zijn de lessen in de Jungiaanse psychologie uitgegroeid tot een veeljarige opleiding. Meer informatie kunt u vinden op www.threesbrouwers.nl


Woensdag 7 mei 2014 - Irma Schogt met Financiële Astrologie

Na april 2014 is de wereld anders dan we hem gekend hebben: op 7 mei (na het Grote Vierkant) gaan we het gebeurde in astrologische context plaatsen voor meer begrip! "Crisisaspecten en transformaties 2014-2015. Het wordt steeds duidelijker wat het nut is van Financiële Astrologie. Crisisaspecten zijn wat ze zijn. Door ze vooraf te onderkennen heeft men de kans beslissingen te nemen die het grote verschil uitmaken dat is alles. Huh? Het vierkant van Uranus en Pluto is de grand finale van de met crisisaspecten volgepakte jaren 2008-2015. Dit jaar is het staartje van planetenaspecten die effect hebben op ons leven en portemonnee, evenals die van het grootkapitaal en de regering. Door de planetenaspecten en de historie ervan te onderzoeken, naast de actuele situatie en belangrijke horoscopen als die van de EU, euro en Nederland te leggen komt een beeld naar voren van 2014-2015. Sommige mensen komen als winnaars uit crisistijden tevoorschijn. Dit is het soort kennis dat ze daarvoor gebruiken. Met Financiële Astrologie behalen beleggers betere resultaten. Vanaf 2010 overtrof de Financiële Astrologie-modelportefeuille drie jaar achtereen de markt. Dit werd geverifieerd en als juist bevonden door een accountantskantoor.


Irma Schogt, Financieel Astrologe en voormalig valutahandelaar zet zich er sinds 2002 professioneel zakelijk voor in om de rijke kennis van astrologie te delen. AVN-erkend, oprichtster van het wereldwijde platform voor financiële astrologie: Market Timing Digest. Internet: www.markettiming.nl


Woensdag 2 april 2014 - Wilma ter Mull "Autobiografisch coachen via de astrologie"

In deze lezing heeft Wilma de algemene theorie van het API-instituut met ons gedeeld. Deze methodiek is niet zo bekend in Nederland wel in de rest van de wereld, en is door mijzelf uitgebreid door andere methodes te combineren. Onder andere: de astrocartografie, de karmische methodiek van A.T. Mann. Mann ontdekte als architect en bioloog dat het DNA van de mens overeenkomsten vertoonde met het melkwegstelsel en kwam zo tot een historische reïncarnatie indeling van de dierenriemgraden. Door deze twee genoemde methodieken met elkaar te combineren, kom ik tot een ander soort van astrologische benadering. Deze benadering werkt goed wanneer je biografisch mensen wilt coachen in het bijvoorbeeld vinden van een nieuwe bestemming. Vijf jaar ervaring heb ik ondermeer opgedaan voor een re-integratiebedrijf met als resultaat hoge scoren.


Wilma is Karmisch Astroloog en Biografisch Coach zie ook www.wilmatermul.nl


Woensdag 5 maart 2014 - "Ledenvergadering en brainstorm over de toekomst"

Behalve de standaard onderwerpen van de jaarvergadering, hebben we op een heel plezierige wijze samen nagedacht welke wijzigingen we binnen de AVE kunnen aanbrengen. Het bestuur zal e.e.a. uitwerken.


Woensdag 5 februari 2014 - Kunnie Gras met "Duurzame Horoscoopduiding"

Alles is energie. De horoscoop geeft ons een inkijk naar hoe en in wat voor een vorm het er uit ziet met het beschikbare potentieel aan energie. En dat niet alleen, via de horoscoop kunnen we ook inzicht krijgen op zaken als: (mogelijk) Energieverlies, energieverspilling en hoe we energie kunnen genereren en regenereren en hoe eventuele energielekken te dichten. In deze lezing laat Kunnie zien hoe we de boos en weldoeners op energiegebied op het spoor kunnen komen en actief en bewust kunnen inzetten naar een vitale levensbalans. Voor deze lezing gebruikt ze twee of drie voorbeeldhoroscopen met toestemming vanuit onze leden van de AVE, mensen die te kampen hebben met het goed toepassen en gebruiken van hun beschikbare potentieel of met vermoeidheidsklachten, burnout ervaringen, MS, fibromyalgie, enz.


Woensdag 8 januari 2014 - Erik van Slooten met "Klassieke Radix-astrologie"

Klassieke radixastrologie - Hoe werkt zij? Welke verschillen zijn er met de moderne astrologie? Waar kunnen beide systemen elkaar aanvullen? Met concrete voorbeelden wordt de theorie aanschouwelijk gemaakt.


Erik van Slooten, geboren Eindhovenaar, woonachtig in München, is de bekendste klassieke astroloog in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Hij geeft lezingen en seminars van Hamburg tot Palermo en schreef 7 Duitstalige boeken, waarvan enkele in verschillende talen (Nederlands, Italiaans, Tsjechisch) zijn vertaald. Hij is regelmatig met zijn vrouw Sonja in zijn geliefde Brabant en bezitten een flatje in Woensel voor eigen bewoning.