(placeholder)

in liquidatie

(placeholder)

Activiteiten van 2015


Gedurende meer dan 30 jaar hebben we heel wat sprekers gehad bij de AVE, externe mensen maar ook eigen leden.

Hieronder een lijst van de lezingen/activiteiten van 2015. Van de lezingen en sommige workshops is een korte inhoud gegeven, soms gevolgd door een (eigen) woordje over de achtergrond van de spreker.


Woensdag 2 december 2015                                      Michael de Baker over 'Zielsthema’s in Zes Eenvoudige Stappen'

Aan de hand van de horoscoop van een bekend persoon gaan we ontdekken hoe de therapeutisch evolutionair astroloog door het volgen van zes eenvoudige stappen komt tot zijn conclusies omtrent de thema’s waar de ziel gedurende een veelheid van levens aan gewerkt heeft. Ook komen we er door die stappen achter met welke lading de ziel dit leven binnenkomt, wat de struikelblokken zijn die uit vorige levens worden meegenomen, welke traumalading geborgen ligt in de non-lineaire gedachtestroom van Uranus, en hoe de persoon in dit leven vorm kan geven aan de zielsintenties. De horoscoop van deze (zeer) bekende persoon zal tevens licht werpen op de manier waarop de ziel leert door afwisselend in de slachtoffer- en daderrol te kruipen. Ook zal duidelijk worden wat spiritueel trauma is en hoe ook die component reist van leven naar leven in een poging af te maken wat in vorige levens onaf is gebleven. Als gevolg van inzicht in de diverse traumacomponenten en hun astrologische correlaten zal de toehoorder een duidelijker beeld krijgen op de accentverlegging in het huidig astrologisch landschap van een beschrijvende naar een therapeutische astrologie, een verlegging die voor sommigen als een aardverschuiving zal voelen maar die niet meer tegen te houden is in de overgang naar het Waterman tijdperk.

Voor meer info. over Michael De Baker kun je terecht op zijn website www.sound-whole.com

Woensdag 4 november 2015        Een interactieve bijeenkomst         Lex van der Velden met 'Wat heb je in je mars?'Lex neemt ons mee in wat toch een bijzondere avond zou kunnen gaan worden. Allereerst gaan we samen de betekenis en invloed van Mars in de horoscoop definiëren. Vervolgens gaan we de positie van Mars in persoonlijke horoscopen bekijken, uiteraard alleen van die mensen die dit goed vinden. Dit bekijken doen we ook samen. Ook voor Lex is dit een experiment: het gaat er niet om wat hij vindt, maar wat we samen vinden en vooral hoe de betrokkenen hun Marspositie zelf ervaren.

Woensdag 7 oktober 2015                                                                                   Dorien de Vries over 'De prenatale fase'

Dorien de Vries gaat ons vertellen over astrologie en prenatale invloeden. Het conceptiepunt wordt gekoppeld aan het IC en de verdere prenatale periode wordt inzichtelijk gemaakt tot aan het moment van geboorte, de ascendant. De prenatale invloeden laten een diepe blauwdruk achter in je constitutie. We zullen de rekenformule in voorbeelden toepassen, zodat we zicht krijgen op eventuele psychische of lichamelijke klachten die aan deze periode gerelateerd kunnen zijn. In de praktijk past zij verschillende helende technieken toe om tot healing te komen.

Voor meer informatie over Dorien kun je terecht op haar site  www.doriendevries.com.

zaterdag 12 september 2015                                                Jacob Slavenburg met een workshop over "Hieros gamos"

Deze workshop is georganiseerd in samenwerking met het BAG (Bosch' Astrologisch Genootschap).

Het onderwerp: 'Hieros gamos, en de rol van het vrouwelijke in religie en spiritualiteit'.

Jacob heeft ook net een boek af dat binnenkort  uitkomt over heilige bruiloft, erotiek en religie. De verbindingen met de astrologie liggen voor het oprapen.

Woensdag 2 september 2015                                     Martien Hermes met 'Bewegen en Bewogen worden, lijden en leiden'

Astrologie, horoscopie en het Lot  

Martien is al langere tijd bezig met een project getiteld: ‘De herintroductie van het Lot in de astrologische expertise’. Door de ruis van alle new-age, popastrologie en elkaar in tempo snel opvolgende ‘moderniseringen’, zijn we in de astrologie het contact met het Lot een beetje kwijt geraakt, terwijl astrologie bij uitstek een kennisveld is waarin het een plek heeft. Sterker nog, ze is er in geworteld.

Hij gaat in zijn lezing spreken over de twee grote Lotervaringen die ons leven hier op aarde kenmerken, het leven als een ervaren en ondergaan (bewogen worden); en het leven als een onderneming (zelf bewegen). Geborene dus als mikpunt van Lotgevallen en als initiator van Lotfenomenen.

Het huidige tijdsgewricht (Pluto in Steenbok) drukt ons met de neus op het feit dat het leven niet maakbaar is, zoals veel mensen geneigd zijn te denken. We worden dus bewogen, door b.v. de economische crisis en de omvangrijke bezuinigingen die ons voor een aantal voldongen feiten stelt. En vervolgens hebben we ons daarmee uiteen te zetten, we moeten ‘erin bewegen’, of we komen erdoor in beweging. Dit samenspel, bewegen en bewogen worden, is een interessante ingang om de geboortehoroscoop eens van een andere kant te bekijken. De nadruk ligt op de planeten als lijders (bewogen worden) en de planeten als leiders (zelf bewegen).

zaterdag 16 mei 2015                                                                                                  Kunnie Gras met een workshop over

"Van tegenstellingen  naar verbinding, en van vervreemding naar geborgenheid.

Hand in hand met Pluto en Venus, Saturnus en de Maan in onze horoscoop."

In deze workshop gaan we aan de slag met de veranderingen, omwentelingen op mundaan niveau.

Pluto transiteert de Diamant op 12 graden Steenbok en maakt uiteraard de oppositie naar de Zwarte Zon.

Vanuit ieders persoonlijke horoscoop gaan we onderzoeken hoe wij daar op persoonlijk niveau door geraakt worden en hoe we daar onze persoonlijke invloed op kunnen uitoefenen.

De posities van Pluto, Venus en de Maan en Saturnus zijn daarbij de insteek naar : Hoe, Wat en Waarom..


Kunnie Gras, een Stier uit het jaar 1952 is medebestuurslid van de AVE. Met golven en wisselende intensiteit houd ik mij al ruim 35 jaar bezig met de astrologie. De astrologie is voor mij in velerlei opzichten een leerweg geweest, en nog steeds. Een leerweg van waaruit zich steeds weer nieuwe inzichten aandienen en zeker niet op de laatste plaats door de vele gelegenheden die mij gesteld worden door de mensen die graag hun horoscoop geduid willen hebben. De astrologie is voor mij ook een geweldig medium om alles wat menselijk is te begrijpen en te doorgronden en hierdoor mijzelf en de medemens beter te begrijpen. Opgedane inzichten deel ik ook graag, in de hoop dat de ander er ook iets aan heeft en er, net als ik, meer in harmonie met komt met zichzelf en de wereld om ons heen.

Woensdag 6 mei 2015                                                                                                          Paul Dijkstra met "Stier-praatcafé",

een interactieve ontmoeting met het aanwezige publiek!

Paul zal deze avond begeleiden waarbij het thema stier, de planeet Venus en het getal 6 uit de Astro-Numerologie, de rode draad zal zijn!

Na een korte inleiding over het thema (iedereen krijgt een basistekst uitgereikt op papier) een open gesprek met het aanwezige publiek, waarbij ieder zijn of haar visie mag/kan geven over het thema!

Neem vooral je eigen horoscoop mee! Paul zal dan in het kort ingaan op ieders tweede huis (Stiergekleurd!) en de positie van Venus in de horoscoop! Ook de numerologie van het getal 6 in iemands geboortedatum zal aan bod komen.

Dus Astrologie Live! Geen bord, geen beamer enz. maar een open dialoog met de zaal! Iedereen is van harte welkom.

Woensdag 1 april 2015                                                                              Adrie van der Ven met "Medische Astrologie"

Astrologie kent meerdere facetten, een daarvan is de verwantschap met het lichaam. Dierenriemtekens en planeten zijn van oudsher met organen of lichaamszones geassocieerd. Zodoende is de psychosomatiek van klachten vrij nauwkeurig via de horoscoop te analyseren. Het energetische, psychologische en het fysiologische veld zijn in de horoscoop verenigd, planeetsymbolen dragen een multifunctionele betekenis in zich. Dat maakt de ondergrond vanuit de onbewuste factoren, die de symptomen veroorzaken, zichtbaar. Daarnaast biedt de horoscoop aangrijpingspunten voor therapeutische disciplines. Welke daarvan zijn toepasselijk opdat ze in de juiste frequentie effect sorteren. Met de toepassing van transit en progressie is het begin van ziekte processen te analyseren, tegelijk zie je de actuele of toekomstige mogelijkheden tot herstel.

Adrie van der Ven is dertig jaar actief als natuurgenezer en astroloog. Hij heeft negentien jaar de Akademie voor Astrologie gedraaid. Daarnaast is hij aura reader en regressietherapeut. Hij geeft lezingen over astrologie en natuurgeneeskunde en geeft workshops in chakra's en reading. Zijn hobby is schilderen. Hij woont samen met Dorien de Vries en hun zoon Michiel in Amsterdam West waar ook de praktijk is gevestigd.

Woensdag 4 maart 2015   Lex van der Velden: "Een persoonlijke astrologische visie op het wereldgebeuren in 2015"

Pluto gaat over de tijdgeest in de wereld. Daar zijn de meeste astrologen het over eens. Toen Pluto in 2008 definitief het teken Steenbok (het teken van de structuren) inging, heeft de wereld het geweten. Tot op de dag van vandaag wordt er alles aan gedaan om de gevestigde structuren te redden. Herstel van de oude structuren is echter niet de kosmische bedoeling van Pluto in Steenbok. Wij zullen gaan zien dat vanaf 2015 de uitwerking van Pluto op de systeemstructuren in de wereld drastisch (180 graden) gaat veranderen. Ik ga u uitleggen waarom en hoe.

Woensdag 4 februari 2015             Tineke Boogaarts met "Lunaren: De puzzelstukjes van het proces dat leven heet"Lunaren zijn maan(d)horoscopen die gebaseerd zijn op de terugkeer van de Maan op de plek van je geboorte-Maan. Zij blijken je te kunnen helpen om je eigen proces te begrijpen en geeft je de mogelijkheid om verwachte gebeurtenissen te voorspellen. Ze staan niet op zich, maar worden gelinkt aan je Solaar en je Radix. In 2013 heeft een groep van 40 mensen een jaar lang hun Lunaren bijgehouden en gekeken wat ze in de praktijk van het leven herkenden van wat er in die Lunaren stond. Het geheel is gebundeld en er is een boek ontstaan dat een weerslag is van die resultaten. Puur uit de praktijk. Een van de deelnemers:  Het is alsof je op een weg loopt en steeds aan de wegwijzers (lunaren) ziet dat je in de goede richting loopt en dat het  écht jouw pad is. Je kijkt naar achteren en ziet dat het goed is. Niet altijd zoals je het gewenst had, maar het brengt je blijkbaar daar, waar je ziel je wilt hebben.  Er wordt ingegaan op wat belangrijk is in een Lunaar, zoals het huis waar de Maan staat, het huis dat veel planeten bevat en de hoekplaneten. Door dit onderzoek zijn er ook wat zaken ontdekt die er zijdelings mee te maken hebben, zoals het patroon van Ascendanten in de Solaren door de jaren heen, plus de mogelijke betekenis daarvan. Waarom komt bij ruim 80% op 4, 27 en 33-jarige leeftijd een terugkeer van de Radix-Ascendant? Boeiende materie, praktisch en filosofisch.

Tineke Boogaarts (7-9-1949) is vanaf 1996 intensief bezig met astrologie. Na haar gevarieerde leven, van kleuterleidster tot buschauffeur, van orthopedagoge tot voetreflexologe, waarbij de psychologie lange tijd haar weg heeft begeleid, is de astrologie uiteindelijk een volgende passie geworden. In haar Centrum Noordknoop in Amersfoort zijn altijd wel cursussen en workshops en bruist het van andere activiteiten. Ook de Astro-Party is uit haar creatieve geest ontsproten: www.astroparty.nl  De andere websites van Tineke Boogaarts zijn: www.noordknoop.nl en www.lunaren.nl woordje over de spreker.

Woensdag 7 januari 2015 - Lea Manders met "Generatieplaneten en Generatie-invloeden bepalen ons leven"

Waarom leven we momenteel in een samenleving met sterke controlebehoeften? Waarom kunnen zo veel jongeren de weg niet vinden? Waarom zijn er steeds meer labelkinderen? Waarom is er nu een kentering en omslag aan het komen? De antwoorden vinden we in de generatieplaneten en de daarmee verbonden generaties. We zijn ons van de impact van deze invloeden vaak niet eens bewust, zelfs niet als astrologen. Het is als de vis die zich pas realiseert dat hij in het water is, als hij uit het water wordt gehaald..... Van ongeveer 1940 tot 2010 staan Neptunus en Pluto in een sextiel en definiëren zij daarmee de huidige generaties. Daarnaast is op dit moment de nieuw ontdekte dwergplaneet Eris van zeer groot belang. Eris staat bij velen ergens tussen de 70 en 140 Ram waardoor het vierkant van Uranus-Pluto een extra grote impact heeft op deze planeet. Lea is bezig met het onderzoek naar de werking van deze planeet, die steeds weet de knuppel in het hoenderhok gooit en zij deelt graag haar eerste bevindingen.

Lea werkt op dit moment samen met socioloog Pieter van Dijk om een beter zicht te krijgen op de generaties, ook in samenhang met astrologie. In deze lezing zal zij o.a. de bevindingen tot nu toe vertellen en laten zien hoe belangrijk generatieinvloeden doorwerken, ook en juist in ons persoonlijke leven. Lea Manders (1956) heeft al jarenlang een astrologische praktijk en school. Daarnaast is zij gemeenteraadslid te Arnhem en jaren actief geweest voor Partij voor Mens en Spirit