(placeholder)

in liquidatie

(placeholder)

Activiteiten van 2016


Gedurende meer dan 30 jaar hebben we heel wat sprekers gehad bij de AVE, externe mensen maar ook eigen leden.

Hieronder een lijst van de lezingen/activiteiten van 2016. Van de lezingen en sommige workshops is een korte inhoud gegeven, soms gevolgd door een (eigen) woordje over de achtergrond van de spreker.

Woensdag 7 dec 2016                                                                                    Oscar Hofman met 'Firdaria of levensfasen'

De Firdaria-methode is een eenvoudige, heldere techniek om het leven in te delen in verschillende fases, die door een bepaalde planeet worden beheerst.  De toestand van die planeet in de radix geeft dan aan hoe die fase zal zijn. Ook geeft de overgang van de ene fase naar de andere vaak grote veranderingen te zien.

Het mooie van deze elegante techniek is dat je zo een helder overzicht van  de verschillende levensfases en van de algemene sfeer in die fases kunt krijgen, een soort “helicopterview” van het leven dus.

Er zijn kleine firdaria voor de radix en ook grote firdaria, die een zeer interessante mundane toepassing hebben. Firdaria geven de grote lijn aan, voor een meer gedetailleerd beeld van een jaar kun je dan weer progressies en solaren gebruiken. Aan de hand van diverse voorbeelden zal worden geïllustreerd hoe deze methode in de praktij kan worden toegepast.

Woensdag 2 nov 2016                                                 Irma Schogt met 'Voor en na de crisis met financiële astrologie'De blaadjes vallen of zijn al bijna weg. In de afgelopen jaren hebben de wereldeconomie en financiële markten menig schok en verandering ondergaan. November is de maand bij uitstek om terug te kijken op het verleden en gelouterd en wijzer, vooruit te blikken naar de toekomst.

In deze lezing o.a.:

* Hoe financiële astrologen naar de beurzen en banken keken zodat zij in staat waren om vanuit de vorige eeuw de huidige

  crisis als reële kans te voorzien;

* Wat de financieel-astrologische markettimingmethode voorziet voor de aandelenbeurzen en de waarde van het

  geld in 2017;

* Welke tendensen een rol spelen in 2017 en welke gevolgen dat kan hebben voor beleggers en niet-beleggers

Woensdag 5 okt 2016                                                           Bastiaan van Wingerden met 'Vorige levens en astrologie'

Behalve dat je je geaardheid en levenspad kan lezen in de horoscoop, is het ook mogelijk om vorige levens invloeden te lezen in de horoscoop. Hoe dat precies werkt hoor je in de lezing van 5 oktober aan de hand van voorbeeldhoroscopen van de deelnemers.


Soms vraagt iemand me wel eens: is de hele horoscoop eigenlijk niet een reflex van al je vorige levens. Antwoord: Voor het grootste deel wel, maar daarin zit ook een richting om je te ontwikkelen. Je kan zeggen: de wereld is een grote witwas machine die ‘het slechte’ wegwast en ‘het goede’ propageert. Het leven is een leerproces om ‘het’ in het moment ‘goed’ te doen. Dat is het leerproces dat je uit een horoscoop kan halen.

Er zijn een aantal hebbelijkheden (positieve ervaringen) en onhebbelijkheden (negatieve ervaringen) die de ziel met zich meedraagt vanuit vorige levens. De hebbelijkheden helpen je iets van je leven te maken, de onhebbelijkheden zitten je dwars.


Factoren van vorige levens in de horoscoop.

1) De zuidelijke maansknoop incl. conjuncties

2) De positie van de heer van het teken waar de zuidelijke Maansknoop in staat.

3) Pluto incl. alle aspecten

4) De zwarte Maan

5) Of Mercurius retrograde staat


Er zit ook toekomst richting in de horoscoop. Dat zijn de noordelijke maansknoop en de zwarte zon. Die zijn per definitie niet verbonden met vorige levens.


Planeten die een vierkant op de maansknopen staan zijn onhebbelijkheden. Die planeet wordt te veel benadrukt, en planeten die een sextiel of driehoek, een harmonisch aspect, met de maansknopen maken helpen je. Dus als astroloog geef je het advies om voorzichtig met dat vierkant om te gaan en in je dagelijkse keuzes je meer te laten leiden door de invloed van de sextielen en driehoeken. En je hebt tegelijkertijd iets uit te werken met dat vierkant want je moet toch niet over je laten lopen of anderszins ‘te’ zijn.

Woensdag 7 sept 2016                                                         Lea Manders met 'FAMILIE JE ZAL HET MAAR HEBBEN...'

Elke mens kijkt door zijn eigen bril - de horoscoop - naar zijn of haar omgeving. Dit betekent dat we door die bril nooit in staat zijn objectief de ander te zien, maar altijd ons eigen plaatje op iemand plakken.

Dit is onvermijdelijk, maar wel bepalend voor de onderlinge relaties. Zo kan een kind onbewust 'verwachten' in de steek gelaten te worden door zijn ouders door bijvoorbeeld Zon of Maan in 8 of 12.  Dit kind wordt met deze standen geboren, omdat dit iets spiegelt van de fase waarin ouders zich bevonden rondom de conceptie. En uiteraard eveneens omdat deze ziel dit nodig heeft in dit leven. Maar het kind zal zich per definitie ongezien voelen, (bijna) ongeacht wat de ouders doen en laten.

Ook hebben ouders al vastliggende beelden van elk kind dat zij krijgen en drukken onbewust het kind in die rol. Het kind weerspiegelt iets van zichzelf en van de levensfase rondom conceptie, want het kind is als het ware een levende transithoroscoop. Als men deze complexe uitwisselingen en projecties  niet beseft en accepteert kan de communicatie erg verstoord raken.

Lea Manders zal een inleiding geven op dit onderwerp en aan de slag gaan met  casussen/horoscopen van ouders en kinderen die tevoren bij haar aangemeld worden met een duidelijke uitleg van situatie en probleemstelling.

info@leamanders.nl


Woensdag 11 mei 2016                                                      Joyce Hoen over 'Cheiron en ADHD, Asperger en autisme'

Gezien de datum 4 mei en de dag voor Hemelvaart vervalt deze dag en wordt verplaatst naar 11 mei.

Joyce gaat het hebben over de astrologie van ADHD en de drie verschillende manieren waarop Cheiron uitwerkt bij ADHD, autisme en Asperger, ontstaan tijdens de negen maanden waarop de moeder zwanger was van het kind. Aan de hand van dat laatste zullen we kijken hoe dat eventueel bij ons uitwerkt zonder ADHD, autisme, Asperger of wat dan ook.


Joyce Hoen (Waterman, 1953) geeft consulten en lessen die bestaan uit een mix van humanistische/transpersoonlijke astrologie, evolutionaire astrologie en een aantal eigen vindingen. Naast haar online opleiding en praktijk in Lochem, geeft ze lezingen en werkt ze ook veel in België. Mellie Uyldert en de Achterhoek brachten de kracht van geneeskruiden bij haar binnen en ze organiseert kruidenwandelingen, al dan niet gecombineerd met astrologie.

Joyce is Certified Professional Astrologer ISAR. Ze ontwikkelde de opleiding medische astrologie voor de Academie voor Natuurgeneeskunde. Ze maakte tot 1999 een spiritueel/astrologisch radioprogramma voor Q-radio en schreef de boeken Medische astrologie voor niet-medische professionele astrologen en Transits als Spiritueel Groeiproces.

Woensdag 6 april 2016                                                                      Beatrice Boucher over 'De Astrologie van de Ziel'

Het boek 'Esoterische Astrologie' van Alice Bailey is een introductie voor een nieuw te ontwikkelen astrologie geschreven aan het begin van de 20e eeuw. De esoterische astrologie richt zich op de ziel en geeft inzicht in hoe we ons verhouden tot het grotere geheel. Op diepgaande wijze beschrijft ze de relatie tussen ziel en persoonlijkheid. Voor wie worstelt met de  innerlijke dualiteit tussen de verlangens van het ego en de roep van het hogere zelf, voor wie op zoek is naar inzicht, het plan, biedt deze benadering inspiratie en inzicht bijvoorbeeld over hoe men bewust de 'brug' kan bouwen op basis van de astrologie.

Nu een kleine eeuw later zien we dat steeds meer astrologen deze inzichten toepassen in hun werk. De psychologische, humanistische en evolutionaire astrologie zijn voorbeelden van moderne astrologische benaderingen die de horoscoop beschouwen als een symbolische voorstelling van ‘het levensplan’. De richtingen vertellen over ons vermogen om bewust te werken aan ontwikkelingen van talenten en mogelijkheden. Ze maken de betekenis en doel duidelijk van de transformatieprocessen die zich (vaak dringend) aan ons voordoen.

Deze lezing is een overzichtelijke introductie, open voor alle astrologiestudenten die zich een beeld willen vormen van de zielsgerichte astrologie. Over de nieuwe dimensies, nieuwe gebieden van invloeden die ze beschrijft, zoals de dubbele rol

van de ascendant, de esoterische heersers en de 7 stralen.

Woensdag 2 maart 2016                                                   Kunnie Gras met 'De transit van Saturnus door Boogschutter'

aansluitend  jaarvergadering

De transit van Saturnus door Boogschutter richting zijn thuisbasis naar Steenbok.

De afronding in Boogschutter is de opmaat voor de komende cyclus van 29 jaar door de Zodiac. We kijken dan ook terug naar de afgelopen 29 jaar hoe deze cyclus zich voltrokken heeft.

Uitgangspunt: Wat kunnen we hier zelf aan doen? Dit in relatie tot de plaatsing van Saturnus in onze persoonlijke horoscoop. Saturnus ligt binnen ons persoonlijk bewustzijnsbereik en vindt zijn basis in eigen verantwoordelijkheid en onze verbinding met de samenleving/maatschappij.

Woensdag 3 februari 2016                                                                            Oscar Hofman over 'Astrologie & Alchemie'

Alchemie als spiritueel ontwikkelingsproces

De connectie tussen de alchemie en de horoscoop (onder meer over de 7 planeetparsen).

De drie alchemistische principes Zout, Kwik en Zwavel (lichaam, ziel en geest).

Zeven planeten, zeven metalen – zo boven, zo beneden.

Praktische astrologische toepassingen van de alchemie.

Woensdag 6 januari 2016                 Erik van Slooten over Geen woord Spaans: 'De heldere taal der klassieke astrologie,

aan de hand van voorbeelden uit radix- en uurhoekastrologie'

Citaat van de grote Amerikaanse astroloog Robert Hand: "De Indische, Hellenistische, Arabische, Middeleeuwse Astrologie, zij allen zijn in hun taalgebruik veel nauwkeuriger en concreter dan de moderne astrologie die eroe neigt onnauwkeurig en onduidelijk te zijn“.

Eenvoudig gezegd: de taal der traditionele astrologie kan dingen duidelijk uitdrukken en daarom kan men ook zeggen of dat wat zij uitdrukt, juist is of onjuist. De moderne astrologie kan daarvan wel het een en ander leren.