(placeholder)
Activiteiten van 2017


Gedurende meer dan 30 jaar hebben we heel wat sprekers gehad bij de AVE, externe mensen maar ook eigen leden.

Hieronder een lijst van de lezingen/activiteiten van 2017. Van de lezingen en sommige workshops is een korte inhoud gegeven, soms gevolgd door een (eigen) woordje over de achtergrond van de spreker.

Woensdag 3 mei 2017                                                      Diny v. d. Heijden-Dirkx met 'Venus als ochtend- en avondster'

Het pentagram en het persoonlijke 'Venus-Ster-Punt'


Vanaf de aarde gezien 'danst' Venus in een constante baan om onze Zon. De ene keer zien we haar als stralende morgenster. Het is dan Venus die het licht komt aankondigen vóórdat de Zon boven de horizon verschijnt. Op andere momenten staat Venus als avondster nog prachtig te fonkelen aan de sterrenhemel nadat de Zon al onder de horizon verdwenen is. Tussendoor vormt Venus met vaste regelmaat een conjunctie met de Zon.

Door deze conjuncties van Zon / Venus te observeren, zien we dat er een prachtig pentagram gevormd wordt aan de hemel. Tijdens die conjuncties ontvangen wij op aarde door iedere lichtstraal van de Zon eveneens de liefde van Venus. Op de momenten dat deze conjuncties exact zijn, benoemen we dat specifieke punt als een "Venus-Ster-Punt". 

Enige tijd geleden raakte ik erg geboeid door deze volledige 'dans' van Venus en ben op onderzoek gegaan. 

Tijdens deze lezing/workshop zou ik graag mijn bevindingen met jullie delen. Herkennen we verschillen tussen een ochtend- of avond Venus? Wat voor betekenis heeft het "Venus-Ster-Punt" voor het collectief, maar ook in ieders persoonlijke horoscoop? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, krijgen alle deelnemers een 'werkboekje' aangereikt zodat iedereen tijdens- en na deze avond de mogelijkheid heeft om zélf te onderzoeken of mijn bevindingen herkend worden.
Woensdag 5 apr 2017                                                                                   Adrie van der Ven met 'Astrologie en relatie'

Waar verwachtingen en teleurstelling met elkaar botsen biedt de horoscoop uitkomst  


De horoscoop geeft van twee geliefden een blauwdruk omtrent hun verlangens, projectiemechanismen en hun anima en animus, de archetypen die in de liefde een essentiële rol spelen. Venus en Mars spelen een hoofd rol in de wederzijdse aantrekkingskracht. Zon en Maan bevestigen de wederzijdse identiteit.

Aspecten bevorderen de onderlinge dynamiek. Deze basis gegevens en verdere standen worden psychologisch geïnterpreteerd. Het is essentieel dat de gevoelswaarden van de partner worden gekend en gevoed.

Met progressie kunnen gevoelens een andere ondergrond en daarmee fluctueren ook de verlangens.  Woensdag 1 maart 2017                                     François Swinkels met Astronomische achtergrond van de astrologie

Duizenden jaren waren astronomie en astrologie verenigd in één wetenschap. Om astrologische voorspellingen te doen, had men immers de standen van de zon, maan en planeten nodig en die kon de astronomie leveren.

Maar gaandeweg de renaissance zijn ze uit elkaar gegroeid. Ook zijn de astronomische en astrologische dierenriemtekens verschoven ten opzichte van elkaar. Sommige sterrenkundigen hanteren zelfs een 13e dierenriemteken.

De lezing zal dit alles uit de doeken doen en demonstreert ook het programma Stellarium dat een goed inzicht geeft van de beweging van sterren & planeten per dag en per jaar.Woensdag 1 feb 2017                                                                                                    Michael de Baker met 'Asteroïden'

In deze lezing over de asteroïden Vesta, Juno, Ceres en Pallas Athene laat ik a.d.h.v. een horoscoop van een bekende persoon zien welke rol deze asteroïden spelen in het herontwaken van de vrouwelijke energie (in zowel de man als de vrouw) in voorbereiding op het Waterman-Leeuw tijdperk. Ook laat ik zien op welke manier deze vier asteroïden geduid kunnen worden tegen de achtergrond van de zielsintenties door ze in het licht te plaatsen van de Evolutionaire As, d.w.z. Pluto, zuidknoop, heer zuidknoop, Pluto Polariteitspunt, noordknoop, heer noordknoop. Je krijgt dus niet alleen algemene informatie over deze asteroïden maar ook inzicht in hun specifieke functie in het energetische veld dat bekend staat als ‘psyche’ en dat de therapeutische evolutionaire astrologie duidt als instrument van de zielsintenties.