(placeholder)

in liquidatie

(placeholder)

Over ons

Op 11 mei 1981 om 21:39 uur heeft een groepje mensen het initiatief genomen om in Eindhoven een astrologische vereniging op te richten. Deze mensen waren: Henk Hagebeuk ✝, Maryon Widdershoven, Charles Sonnega, Wydia Sonnega en Minke v.d. Werf.

Als naam werd gekozen Astrologische Vereniging Eindhoven (afgekort tot AVE).

Er werd een bestuur gevormd uit de initiatiefnemers, statuten opgesteld, inschrijving bij de Kamer van Koophandel geregeld en een logo ontworpen dat we heden ten dage nog steeds hanteren.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 3 november 1981 om 20:00 uur en al snel meldden velen zich aan als lid, zodat de AVE in korte tijd een van de grootste regionale astrologische verenigingen werd. Dit heeft de AVE weten vast te houden. Momenteel hebben we ca. 30 leden in en rond Eindhoven en enkele donateurs.

In de statuten van de vereniging is de doelstelling van de vereniging omschreven als:

"Het verenigen van de diverse stromingen in de astrologie, astrologisch onderzoek, verzorgen van astrologische publicaties, geven van lessen, en het houden van seminars."

In de praktijk echter beperkten de activiteiten zich tot het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waarin een lezing werd gehouden. Ook werden er af en toe workshops en cursussen georganiseerd.

De AVE richtte zich op de astrologie in brede zin. Alle stromingen konden aan bod komen, mede afhankelijk van de wensen van de leden.

De AVE is in 2018 gestopt (opgeheven).
Hiernaast is de horoscoop van de officiële start van de AVE weergegeven.

(klik erop voor vergroting)


Astrologische

Vereniging

Eindhoven

sinds     11 mei 1981

          40237640

          NL74 INGB 0005 3970 29

               (BIC: INGBNL2A)


          Lindenlaan 48,

          5595 AM  LEENDE

          040 2061972